Search

Waist Hip Ratio, Malaki ba ang tiyan mo?

Waist Hip Ratio, Malaki ba ang tiyan mo?

Masasabi mo bang sexy ka kahit mataba ka? Upang malaman ito alamin mo ang iyong waist-hip ratio.

Ang Waist Hip Ratio ay ang paraan upang malaman kung mayroon kang malaking tiyan kung ikukumpara sa laki ng iyong balakang. May tatlong uri ng hubog ng katawan ang mga may tinatawag na apple shaped yong mga taong mas malaki ang tiyan kaysa sa balakang, meron ding pear shaped yung taong mas malaki ang balakang kaysa tyan at meron ding coca-cola body o sexy, yung taong maliit ang tiyan  na may malaking balakang. Ang apple shaped ay maaring magkaroon ng diabetes, altapresyon at sakit sa puso habang ang pear shaped naman ay maaring magkaroon ng sakit sa tuhod.

Upang malaman kung ano ang waist-hip ratio mo ito ang dapat gagawin:

  1. Kumuha ng panukat o tape measure.
  2. Sukatin ang iyong tiyan,  ang tamang sukat ng tiyan ay may isang pulgadang  taas mula sa pusod.
  3. Sukatin ang iyong balakang, kadalasan ito ay ang sukat ng iyong pantalon.
  4. I-divide ang sukat ng iyong tiyan at balakang.
  5. O kaya naman ay gumamit ng waist-hip ratio calculator.

Ang waist hip ratio ng mga babae ay dapat nasa 0.85. Ang babaeng mayroong waist-hip ratio na 0.85 o mas mababa pa  ay masasabing may  sexing katawan -maliit ang iyong tiyan kumpara sa balakang ito ang normal na hubog na katawan ng mga babae.  Ang normal na waist-hip ratio para sa mga lalaki ay 1.00 pababa ito ay sa kadahilanang pantay lang ang kanilang tiyan at balakang.  Habang lumalaki ang waist hip ratio, ibig sabihin ay malaki ang tiyan kumpara sa balakang, kung lumiliit naman ito ibig sabihin maliit ang tiyan kumpara sa balakang-may hubog ang katawan. Kung ikaw ay mataba ngunit may waist hip ratio na nasa normal o mas mababa pa maaring mong sabihing sexy ka kahit mataba ka.

Ang waist-hip ratio, kasama ng BMI, ay ilan lamang sa mga paraan upang malaman kung gaano ka grabe ang nakaimbang panganib ng katabaan sa kalusugan. Mayroong mga taong sadyang mataba ngunit hindi nagkakasakit, meron din namang normal kung tingnan ngunit sakitin. Ang mga paraang ito ay ginagamit upang magsilbing babala sa mga nakaimbang panganib na maaaring idulot ng katabaan at hindi pangunahing dahilan ng sakit.

Gaano kapakipakinabang ang artikulong ito?

Waist Hip Ratio, Malaki ba ang tiyan mo?
Rate this post

Greenlife Slimming Capsules

Number One Dietary Suplement In United Kingdom - It Really Works 1 Capsule is equal to 3 Hours of Jogging! Green Life Ingredient Kelp Garcinia Green Tea Yerba Mate Vitamin B6 Product Highlights Provides Antioxidant Support contains beneficial flavanoids, Natural Phytochecmicals and EGCG Helps Lose weight and burn fats faster.

Get it now!

KATULAD NA MGA ARTIKULO