Search

Mga Panganib sa Pag-inom ng Tsaa ng Pampapayat

Mga Panganib sa Pag-inom ng Tsaa ng Pampapayat

Isang tanyag na paraan ng pagbabawas ng timbang na nasa pamilihan ngayon ay ang mga tsaa ng pampapayat. Ang mga tindahan ay nagbebenta ng tsaa ng pampapayat at iba pa na sa katotohanan ay pawang magkatulad lamang. Makikita talaga na ito ay epektibo ngunit kung ano ang hindi mo nakita, yun pala ang nakakapinsala sa iyo.
Isa sa mga resulta sa pag-inom ng tsaa ng pampapayat ay ang madalas na pagbabawas. Ito ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na nilinisan ang katawan. Sila ay nakakapagpalabas ng toxins mula sa kanilang katawan ngunit hindi lang ito ang tanging bagay na kayang gawin ng tsaa ng pampapayat sa katawan. Ang tsaa ng pampapayat ay may mga halamang gamot na mga natural na pampurga. Kasali rito ang aloe, senna, rhubarb root, cascara, buckthorn at castor oil. Ang mga produktong ito ay galing sa mga halaman at ginagamit simula pa noong unang panahon dahil sa kanilang bisa sa paggamot sa constipation at nakakapag-ayos ng galaw ng bituka.

Ang cascara, castor oil at senna ay mga substansiya na kinikilalang mga pampurga ay mabibili sa mga tindahan at nilalagyan ng hangganan bilang gamot. Ayon sa mga siyentipikong pag-aaral, ang diarrhea na nagagawa ng mga pampurga ay hindi humihigop ng malaking bilang ng kaloriya na nakuha ng katawan.

Ang rason nito ay dahil ang mga pampurga ay hindi gumagana sa malilit na mga bituka kung saan karamihan sa mga kaloriya ay sinisipsip. Sa halip, sila ay gumagana sa malalaking bituka. Kung iinumin ng maramihan sa matagal na panahon, ito ay makakaapekto sa paghigop ng katawan sa mga taba. Ito ay maaaring humantong sa basang pagtatae at pagbaba ng timbang. Ang pag-abuso sa mga pampurga ay nakasanayan na ng mga taong may bulimia at anorexia nervosa.

Habang ang pagbaba ng timbang ay nagagarantiya ng sobrang pag-inom ng pampurga, maaari rin itong maging sanhi ng permanenteng pagkasira ng gastrointestinal tract at ang paghina at paglambot ng mga buto, isang kondisyon na tawag ay osteomalacia. Ang mga umiinom ng tsaa ng pampapayat ay talagang tumatangkilik sa produkto dahil ito ay mas mura at mas masarap kumpara sa ibang pampurga na ibinebenta sa pamilihan. Ang iba naman, tulad ng mga may problema sa pagkain tulad ng bulimia at anorexia nervosa ay umiinom ng dieters tea dahil ito ay mabisa at magbunga ng basang pagtatae at pagkakaroon ng diarrhea.

Ang mga babae ay mas madaling matablan ng epekto ng mga tsaa ng pampapayat. Kahit hindi ito kilala na direktang nakasasagabal sa buwanang dalaw at kakayahang manganak ng isang babae, kailangan nilang pagmasdan kung ang pag-inom nito ay nagreresulta ng mabilis na pagbabang timbang. Hindi rin ligtas para sa mga buntis ang pag-inom ng kahit anumang uri ng pampurga. Ang wais at responsableng mga herbalist ay pinipigil ang paggamit ng senna at iba pang halamang gamot na pampurga para sa mga buntis at sa mga babaeng gustong mabuntis.

Kailangang mag-ingat sa ganitong mga simtoma dahil ang mga tatak sa mga tsaa ng pampapayat sa pamilihan ngayon ay maaring magligaw sa katotohanan. Halimbawa, karaniwang tinutukoy nila ang may katangiang pampurga bilang “natural bowel cleansing properties” o natural na nakakapaglinis ng bituka at hindi tiyak na ginagamit ang salitang “laxative” o pampurga. Ang iba naman ay gumagamit ng terminong “low calorie” sa kanilang mga tatak. Ang ganitong mga produkto na sa katotohanan ay walang laman na calorie o sustansiya; siyempre, maliban kung pinatamis.

Ang mga di-mabuting epekto mula sa maling paggamit ng mga pampurga sa anyong tsaa na pampapayat ay nangyayari sa karamihan kung ito ay iniinom ng sobra o mas matagal kaysa kinakailangan. Kasali rito ang pagsusuka, pananakit ng tiyan, pandidiri, diarrhea, nahihimatay, pagudurugo sa tuwing nagbabawas, electrolyte disorder, dehydration at maari ring ikamatay. Iniulat rin na ang sobrang paggamit ng pampurga ay nakakapagdulot ng grabeng constipation at pananakit sa loob ng mataas na panahon (maaari ring tumagal ng ilang dekada) dahil sa pagkasira ng tumbong. At sa huli ito ay humantong sa pag-opera upang tanggalin ang tumbong.

Gaano kapakipakinabang ang artikulong ito?

Mga Panganib sa Pag-inom ng Tsaa ng Pampapayat
Rate this post