Search

Suriin ang Iyong Diyeta at Gumawa ng Kenakailangang Pagbabago

Sa pagdidiyeta, di dapat higpitan ang ‘yong sarili sa isang plano sa pagdidiyeta. Malaya kang pumili ng panibago kahit anong oras mo gustuhin. Ang dahilan ay maaring di ito gumagana sa’yo o di kayay di mo na maipapangako sa sariling matutupad ito. Ngunit sa’yong pagpapalit may mga konsekwensya na kakaharapin. Una rito’y kung papaano mo tatanggapin sa sarili ang katotohanan. Maraming tao ang nagdidiyeta hanggang sa maabot nila ang target na timbang bumabalik muli sa dating kaugalian nung bago pa magdiyeta. Mapapansin mo ito sa sandaling sumikip na ang pantalon mo at kelangan mo nang suotin ang mga pinaglumaan na. Ang mangyayari ay babalewalain mo o tatanggapin na bumabalik na uli ang problema.

Pangalawa ay papaano mo kakainin ang nasa plano. Sa panahong nagtratrabho ka o sa pagbibiyahe? Paano naman sa panahong kakainin mo ang mga ito, magugustuhan mo ba ito? Makakaapekto ng malaki sa plano sa pagdidiyeta ang mga kaibigan at kapamilya. Kung napapalibutan ka ng mga taong laging sobra ang timbang, paano mo pangingibabawan ang ganitong kultura? Minsan ang kanilang impluwensya ay may positibo o negatibong epekto diyeta. Ang pinili mong diyeta, mamahalin mo ba ito? Iba ang pagsunod sa diyeta kaysa sa pagkagusto rito. Kung alam mong di mo makakayang ipangako ang sarili sa isang diyeta, maaaring tanungin ang sarili kung bakit di ito masunod at ano ang mali dito.

Minsan, maaaring madalas kang magpalit ng plano hanggang sa pintasan ka ng mga tao sa pagsisikap mo. Bago pa mangyari yan, ihanda na ang sarili sa kung paano ito sagutin.

Ang plano sa pagdiyeta ay minsang mangangailangan ding baguhin ang paligid mo. Kung ito’y mangyayari, payag ka bang gawin ang pagbabagong ito dagdag pa sa pagbabago sa pagkain? Isipin mo rin ang mga lokal na restawran. Hindi mo maaasahang sa bahay nalang sa lahat ng panahon. Kaya pagpumupunta sa restawran, aayon ba ang kanilang inihahain sa ‘yong mga plano?
Sa simula ng diyeta, mahalagang gawin mo itong kaugalian. Ngunit kung magpapalit ng plano sa pagdidiyeta, kelangan mo ding magbago sa nakaugalian na. Kailangan mong kayanin na gumawa ng kaukulang pagbabago sa’yong kasalukuyang diyeta para umayon sa bago.

Huling tanong sa sarili ay ukol sa kusina mo. Dahil gusto mong magkontrol sa’yong diyeta ang pagluluto sa’yong sariling pagkain ang madaling paraan. Kung babaguhin mo ang iyong plano sa pagdidiyeta, kelangang konsiderahin mo ang kasalukuyang kondisyon ng iyong kusina. Anong mangyayari sa kasalukuyang estak ng pagkain? May mga kagamitan ka ba lahat na magagamit sa ‘yong pagadidiyeta?

Magbasa sa susunod na kabanata…

Leave a Comment

1 × one =