Search

Pananatili sa Diyeta

Para maging matagumpay ang alinmang diyeta, kelangan mong maging komitido dito. Sa pagkakaroon ng wastong pag-iisip lamang makakamit ang tagumpay. Para ihanda ang sarili, kelangan mong malaman aling hakbang ka na bago magpatuloy sa sunod na hakbang ng ‘yong pagdiyeta. Hindi mo ito mapapansin ngunit andyan ito. Unang, hakbang, bago magnilay-nilay. Hindi mo nakikita ang iyong sarili na sumubra sa timbang. ‘Di mo damang may kelangan baguhin. Dahil sa malakas na pagdidiin nakita mo ang tulong. Ngunit nilalabanan mo ito, nagbago at nasiraan ng loob ng makita mong walang pag-asa ang ‘yong sitwasyon. Ikalawang hakbang ay pagnilay-nilay. Ito ay kung saan tanggap mo na ikaw ay sobra sa timbang at nagsimulang mag-isip ng solusyon. Datapwat, ika’y di handang trabahuin ang solusyon. Humahalimhim ka lang sa mga ito, tipong alam kung ano ang dapat gawin, pero di nakahandang gawin ang mga ito. Maging ang pagpapabukas para trabahuin ang mga ito ay ginawa mo na.

Pangatlo, ay preparasyon. Nakapagdesisyon ka na din na gumawa ng hakbang sa problema ng iyong timbang. Humakbang ka sa paghalimhim tungo sa pag-isip ng solusyon. Nagsimula ka rin mag-isip na bukas ika’y balingkinitan at may maganda ng katawan. Pero sa baitang na ito di ka pa buong naresolba. Meron ka pang mga agam-agam ukol sa solusyon dahil ito’y nangangailangan ng pagbabago sa estilo ng pamumuhay.

Pang-apat ay aksyon. Nagsimula ka nang umaksyon. Sa pagbabawas ng timbang. Pumipili ka na ng mga pagkaing dapat kainin at nag-eehersisyo araw-araw. Ito ay unang hakbang sa pagkamit ng ‘yong nilalayon.

Ang huling baitang, ay pagpapatuloy. Kelangan mong mapanatili ang momentum na meron ka sa ikaapat na baitang para magpatuloy. Kung sa alinmang panahaon nawala ang iyong pangako o suporta, ika’y mahuhulog pabalik sa alinmang baitang. Kaya ang panghuling baitang ang pinakamahalaga sa ‘yong plano sa pagdidiyeta sa pananatili sa ‘yong pangako sa habang panahon. Maraming metodo para manatiling komitido sa iyong plano. Una, gumawa ng listahan ng mga dahilan bakit kelangan mong gawin ito. Araw-araw tingnan ang ‘yong listahan para paalalahanan ka sa’yong layunin. Huwag mag-isip ng negatibo. Ang salitang “hindi kailanman” o ang “pagkaitan” ay wala dapat sa’yong bokabularyo. Sa halip sabihing “hindi kailanman”, manaka-nakang kumain ng panghimagas. Imbes “pagkaitan”, maaring “piliin” ang gamitin, tulad ng pagpili mo ng hindi kumain ng tsokolateng keyk. Ilarawan sa isip ang ‘yong sarili na bukas ay balingkinitan at nagagawa mo ang mga bagay na gusto mong gawin. Ang paglalarawang-isip na ito ay magpapatibay ng ‘yong motibasyon na mangako at naising magtagumpay. Gawin mo ito araw-araw, tuwing gigising sa umaga at sa panahong himihina ang iyong pangako.

Magbasa sa susunod na kabanata…

Leave a Comment

nineteen − five =