Search

Paghahanda

Suriin ang iyong sarili: “ano ba talaga ang gusto ko?” Mahalagang maghanda bago magsimula sa pagdidiyeta. Ang pinakamahalaga ay maintindihan mo ang iyong papasukan at malaman kung ano ba talaga ang gusto mong makuha dito. Tulad ng sabi nila, ang isang pana na walang target ay di magmimintis. Bago simulang gawin ang pagdidiyetang ito, mahalagang-mahalaga na maintindihan mo na kelangan kang may plano. Puwede mo itong tawaging “Mahalagang Plano laban sa Sobrang Timbang” o mag-isip ng mas orihinal. Bigyan mo ito ng pangalan nang sa gayon makakapagbubuyo ito sa’yo sa emosyonal at gugustuhin mong gumising sa bawat umaga na gawin ang mga bagay para maging malusog at matatamo ang katawang inaasam mo at gumanda. Tulad ng kasabihang, kakulangan sa plano ay pagpaplano na mabigo. Sa pag-iisip nito ay ngayon mo na, hindi bukas, pagdesisyonan kung ano ba talaga ang gusto mo. Ipahayag sa sarili kung anong gusto mong magiging kalabasan. Ngayon na isulat ito sa malinis na papel, nakasaad ang mga gusto mo.

  • Seguruhin na ginawa ito bago magpatuloy…
  • Pinapanood kita… lakad na, kumuha ng papel at isulat ito lahat.

Gusto mo ito hindi ba? Kaya gawin mo na ito ngayon, at makakamtan mo ito.
Okey, maligayang pagbabalik… ipagpalagay na nagawa mo na.

Sa pagpapatuloy…

Ngayon, itala kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng katawan na hinahangad, ang makuha ang gusto mo.

Masarap ba ang pakiramdam?

Nabigyang-lakas ka ba?

Pakiramdamm mo ba na kaya mo na nag mundo?

Nararamdaman mo ba na sexy at maganda ka?

Pakiramdam mo ba na pwede mo nang ligawan ang sinumang lalaki o babae sa iyong alindog at karisma?

Pakiramdam mo ba nakakasindak ang iyong ganda?

Pansinin kung ano ang nadarama mo at itala ang mga to. Isang salita sa bawat nadarama mo para matulungan ka agad na paalalahanan kung ano ang damdamin mo upang kamtin ang inaasam sa tuwing titingnan ang ‘yong Mahalagang Plano laban sa Sobrang Timbang. Anuman ang nagawa ko sa’yo ay magiging pangsuportang haligi mo para makamit ang ninanais. Ang nilalayon na resulta ay para sa’yo na tumingin paunahan na may makalaglag na marilag na katawan. Kung hindi mo maisip ang iyong sarili na ganoon, ibahin mo ang tanong, mga tanong na magbibigay ng sagot na makapabubuyo sa’yo sa emosyonal, makakaganyak sayo at magbibigay tapang, kumpyansa at determinasyon na sumulong at kamtin ang kung anong dapat sa’yo. Nasa sa iyo ang lahat ng karapatan sa pagkakaroon ng makalaglag na magandang katawang iyong inaasam at huwag mong hayaan ang ibang tao na sabihin ang taliwas (kasali ka na!).

Isang pagbabati kung matagumpay mong nakompleto ang prosesong ito. Meron ka nang haliging susuporta, ang iyong personal na tagapayo sa loob mo. Bawat umaga sa paggising, sisimulan ang araw sa pagbabasa at paglalarawang-diwa sa’yong mga sinulat habang ito’y unti-unting nabibigyang-buhay sa loob ng yong katawan. Pansinin na ang mga katagang ito ay dahan-dahang makakaapekto sa’yong isipan na sa mga susunod na 7 araw ang mga mahihirap na gawain ay mas magaan na ‘di tulad dati. “Magsimula na nasa dulo ang isipan”, ito’y base sa prinsipyo sa lahat ng bagay ay nilikha ng dalawang beses, may mental o unang likha at pisikal o ikalawang likha. “ – Stephen R. Covey hango sa “The Seven Habits of Highly Effective People”

Ang paghahandang ginawa mo ay halaw sa solidong prinsipyo ni Stephen Covey. Ito ay ikalawang prinsipyo o kaugalian na nabanggit nya sa kanyang aklat na pinamagatang “The Seven Habits of Highly Effective People.”

Hindi mo na kailangan malaman kung paano ito gumagana. Kailangan mo lang itong paganahin para sa sarili mo. Subalit kung ika’y interesado, personal kong inererekomenda na bisitahin o idownload ng libre ang audio sa website na ito. Magkakaroon ka ng mas mabuting pag-unawa sa “Beginning with the end in mind”.
Mga link na bisitahin para matutunan ang mas marami pa sa Habit #2 sa “Seven Habits” ni Covey.

Magbasa sa susunod na kabanata…