Mga alituntunin

Disiplina ang isa sa pinakamahalagang saklaw ng pagdidiyeta. Ang pagbababawas ng timbang sa wastong pagdidiyeta ay tatagal ng mga buwan o taon hanggang makamit ang nilalayon na bigat. Ang isang “extreme” na pagdidiyeta ay naglalayong madaliin ang resulta na nigiging “yoyo” na pagdidiyeta kung tawagin. Ito yung kung saan ang isang tao na ngdiyeta ay nagawang mgbawas ng timbang at kumain muli hanggang sa bumigat uli nang mas doble pa kaysa sa nabawas na timbang. Ito’y nangyayari dahil masyadong “extreme” ang kanyang sinusunod; nalilimutan nito ang kinakain at maraming ipinagkait na pagkain sa sarili. Hindi nya masunod ang kabuuan ng diyeta hanggang sa bumigay at kumain ng mas marami pa o maaring kakulangan sa disiplina matapos maabot ang inaasam na timbang. Ito ay kadalasang resulta kung sumusunod sa “extreme hyper caloric” na pagdidiyeta. Kaya para maiwasan ito, pinapayuhan na maghinay-hinay sa pagdidiyeta na tatagal ng ilang buwan para makita ang magandang resulta.

Hindi madali ang magbago mula sa nakaugalian mo na sa loob ng maraming taon. Kaya ito’y kailangan ng estriktong disiplina, lakas ng loob at determinasyon para makapanatili sa ‘yong plano. Mahirap ito sa simula ngunit kailangan manindigan ka sa planong pagdidiyeta araw-araw sa loob ng unang isang buwan. Ito’y magiging pundasyon mo sa kalaunan ng ‘yong diyeta. Sa mga panahong ito, mas malakas ang ‘yong loob, kaya samantalahin ito at sanayin ang ‘yong sarili na tanggapin ang mga pagbabago. Kung makakarating na sa kalagitnaan ng iyong tunguhin, wala ka na masyadong lakas tulad nang sa simula, ngunit nakaugalian mo na at nasanayan ang ‘yong bagong diyeta.

Walang sinuman ang dapat magdidiyeta na mag-isa. Maghanap ng kaibigan na tutulong sa iyo o di kaya kasama mong magdiyeta. Huwag kang magtala ng mga payong galing sa mga taong gumagawa ng kasalungat sa’yo. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan ay para sa pagbubuyo na makita nyo sa isa’t isa ang resulta. Makakatulong din na may isang taong mapagkakatiwalaan mong pagsabihan kung iniisip mo na di gumagana ang diyeta para sa’yo. Pumili ng plano sa pagdidiyeta na kasintulad lang ng kung anung sinusunod mo na ngayon. Ito’y para pag-ibaibahin dahil ang paulit-ulit na diyeta na inaayawan mo na ay magpapahina sa ‘yong lakas ng loob sa kalaunan. At magiging dahilan pa ito na ititigil mo ang pagdidiyeta. Kaya kung papalit-palitan mo ang diyetang sinusunod, makakakita ka nang isa na hihiyang sa iyo at hindi ka mababagot tingnan ang ‘yong kinakain. Maaari din gumawa ng siklo na panglingguhan o buwan-buwan, para laging panibago sa’yo ang mga kinakain.

Kung meron maghandog sa’yo ng pagkain, subukan itong tanggihan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na binabantayan mo ang ‘yong timbang. Dapat maintindihan nya ang iyong sitwasyon. Ngunit kung ipipilit nya, kumuha ng kakaunting mga bahagi lang. Ang pagkain ng paunti-unti ay mas mabuti at ‘wag isiping masasaktan ang taong naghanda. Hindi rin nangangahulugang dahil nasira mo na ang diyeta sa isang pagkain ay sira na rin ang buong araw na plano sa pagdidiyeta at hindi na magpatuloy pa. Magpatuloy lang sa pagdidiyeta na parang walang nangyari.

Magbasa sa susunod na kabanata…