Search

Panatilihin ang malusog na timbang!

Panatilihin ang malusog na timbang!

Hindi pwerke mataba ka ay hindi kana malusog, hindi dahil payat ka ay sakitin kana. Ang timbang ay isa lamang sa mga sinyales na nagpapakita kung anong stado ng kalusogan meron ka. Ang healthy body weight ay ang timbang kung saan masasabing ang proporsyon ng tangkad sa bigat ng katawan ay tama lamang; malayo sa sakit na tinatawag na lifestyle disease.

Paano ba malalaman ang nararapat na timbang para sa taas ko?

Ayon sa NDAPF ang tamang timbang ng lalaking may taas na 5 feet ay 112 pounds o katumbas ng ng 51 kilos habang ang tamang timbang para sa babaeng may taas na 5 feet ay 106 pounds o katumbas ng 48 kilos. Sa bawat inches na dagdag sa 5 feet ay katumbas ng dagdag na 4 pounds habang ang bawat inches na kulang bago mag 5 feet ay katumabs ng pag babawas ng 4 pounds. Ang healthy body weight ay mayroong range na 10% ibig sabihin kung ikaw ay lalaki na may taas na 5 feet ay timbang mo ay dapat na sa range na 91.8 pound hangang 112.2 pounds-anong man timbang sa loob nito ay matatawag na malusog na timbang.  Ang pagkakaroon ng timbang sa range na ito ay nagpapatunay lamang na malusog ang pangangatawan mo.

Healthy Body Weight para sa mga lalaki

 

Taas

Timbang (lbs)

Timbang (kg)

Range

4’5”

84

38.2

34.92-41.48

4’6”

88

40.0

36.00-44.00

4’7”

92

41.8

37.62-45.98

4’8”

96

43.6

39.24-47.96

4’9”

100

45.5

40.95-50.05

4’10”

104

47.3

42.57-52.03

4’11”

108

49.1

44.19-54.01

5’0”

112

50.9

45.81-55.99

5’1”

116

52.7

47.43-57.97

5’2”

120

54.5

49.05-59.95

5’3”

124

56.4

50.76-62.04

5’4”

128

58.2

52.38-64.02

5’5”

132

60.0

54.00-66.00

5’6”

136

61.8

55.62-67.98

5’7”

140

63.6

57.24-69.96

5’8”

144

65.5

58.95-72.05

5’9”

148

67.3

60.57-74.03

5’10”

152

69.1

76.01-76.01

 

Healthy Body Weight para sa mga babae

 

Taas

Timbang (lbs)

Timbang (kg)

Range

4’3”

70

31.82

28.64-35.00

4’4”

74

33.64

30.27-37.00

4’5”

78

35.45

31.91-39.00

4’6”

82

37.27

33.55-41.00

4’7”

86

39.09

35.18-43.00

4’8”

90

40.91

36.82-45.00

4’9”

94

42.73

38.45-47.00

4’10”

98

44.55

40.09-49.00

4’11”

102

46.36

41.73-51.00

5’0”

106

48.18

43.36-53.00

5’1”

110

50.00

45.00-55.00

5’2”

114

51.82

46.64-57.00

5’3”

118

53.64

48.27-59.00

5’4”

122

55.45

49.91-61.00

5’5”

126

57.27

51.55-63.00

5’6”

130

59.09

53.18-65.00

5’7”

134

60.91

54.82-67.00

5’8”

138

62.73

56.45-69.00

 
Paalala, ang healthy body weight ay isa lamang sa mga paraan upang malaman kung gaano kalusog ang katawan, may mga taong nananatiling malusog kahit mataba o payat ang kanilang pangangatawan. Ang Healthy Body Weight ay magagamit lamang sa taong may edad 18 pataas, may ibang paraan upang makuha ang nararapat na timbang para sa mga batang may edad na 18 pababa tulad ng child growth standard at iba pa.

Gaano kapakipakinabang ang artikulong ito?

Panatilihin ang malusog na timbang!
Rate this post

Greenlife Slimming Capsules

Number One Dietary Suplement In United Kingdom - It Really Works 1 Capsule is equal to 3 Hours of Jogging! Green Life Ingredient Kelp Garcinia Green Tea Yerba Mate Vitamin B6 Product Highlights Provides Antioxidant Support contains beneficial flavanoids, Natural Phytochecmicals and EGCG Helps Lose weight and burn fats faster.

Get it now!

KATULAD NA MGA ARTIKULO