Ang katotohanan sa Diyeta at Pagbabawas ng Timbang

Kung hindi ma tagumpay ang isang paraan ng pagdiyeta ito’y dahil sa ginugutom mo ang ‘yong sarili. Nangyayari na magkaroon ka ng matinding pananabik sa pagkain, hanggang sa makakakain ka ng sobra sa pwede mo lang ubusin. Nawawalan ka ng kontrol sa pisikal at emosyonal. Ang pagdidiyeta ay hindi lang sa pagbabantay kung ano ang dapat kainin. Maraming aspeto na dapat alamin bago magsimulang magdiyeta. Ang mga problemang kakaharapin o kung paano mo ihanda ang iyong sarili, sa emosyonal at mental, ay iilang bagay na di saklaw ng ibang plano sa pagdidiyeta. Una sa lahat, mahaharap ka sa pananabik sa pagkain kung ika’y magdidiyeta. Ito’y hindi maiiwasan, subalit maraming pwedeng gawin upang ito ay mapigilan. Halimbawa’y ang pagkain ng mga malulusog na meryenda tulad kintsay at ubas. Ang ganitong mga meryenda ay nakakabusog at mapipigilan nito ang iyong pananabik. Kaya pinakamabuting gawin ay ‘wag iwasan ang pagkain sa pagdidiyeta. Ang kumakalam na sikmura ay lalo lang magpapatindi ng iyong pananabik sa pagkain at maaaring makasira sa iyong diyeta. Hindi magandang ideya na gutumin ang sarili dahil lalo ka lang kakain ng marami.

Minsan, ang pakiramdam na nagugutom ay indikasyon lang na ikaw ay matinding nauhaw at ‘di talaga gutom. Kaya huwag mong hayaan na mauhaw o palaging uminom ng tubig bago humanap ng mamemeryenda. Kapag meron kang tiyak na ninanais kainin, huwag mo itong itago sa loob ng bahay dahil lalo mo lang tatangkain na ito’y kainin. Subukan mong ibaling sa ibang bagay ang iyong isipan para makalimutan ang pananabik, tulad halimbawa ng panonood ng pelikula o pamamasyal sa parke. Ang mga pag-aasam na kumain ay dulot ng mga nakaugalian mo nang gawin na nais mong balikan. Paminsan tama lang na pagbigyan ang sarili sa mga pinanabikan mong pagkain dahil ang masidhing pagbabawal din ay may negatibong epekto sa pag-iisip.

Ang pagdidiyeta ay isang dahan-dahan at mahabang proseso. Maraming proseso na magpapadali nito ngunit kelangan ito ng maraming gawain at pagbubuyo. Hindi ito nirerekomenda sapagkat maraming tao na ang hindi makasunod sa isang karaniwan na plano sa pagdidiyeta. Marami ding nagdidiyeta na hindi ganap masunod ang diyeta. May mga panahong tumitigil sila sa pagdidiyeta nang maabot ang inaasam na timbang at nagsimulang tumaas uli ang bigat nito kesa sa una. Kaya mas maiging magkaroon ng pangmahabang plano kung saan mas madali mong maipangako ang sarili sa mahabang panahon kahit medyo mabagal ang proseso. Hindi na kinakailangan ang mga espesyal na pagkain para simulan ang diyeta. Ito’y dagdag pasanin lang sa’yong bulsa. Ang mahalagang pilosopiya ng pagsunog ng sobrang kaloriya sa karaniwang kailangan ng katawan ay sapat na para sa panimula. Kung papalitan mo ang iyong mga cookies ng organic cookies para sa mabilisang pagkain, katumbas na din ito ng tatlong balanseng pagkain sa araw-araw na may karagdagang suplemento. Ang mga pagkaing nirerekomenda sa pagdidiyeta ay kadalasang mas mura kumpara sa karaniwang kinakain natin.

Ang pagdidiyeta ay hindi tumatalab kung hindi nag-eehersisyo. Sa isang lalaking adulto, karaniwang 2000 kaloriyas ang kelangan sa isang buong araw. Subalit ito’y nagkakaiba sa bawat indibiduwal dahil may ibat-ibang tulin ng metabolismo, tindig ng katawan, at gawain sa araw-araw ang bawat isa. Kung ikaw ay kumukunsumo ng kaloriyas at nagsusunog ng 2500 kaloriyas kasi wala kang ginagawa kundi maupo, hindi ka makakakita ng malaking resulta sa takdang panahon. Malaki ang posibilidad na ‘di ka magtagumpay sa unang subok mo. Ito’y sa maraming kadahilanan, ngunit ‘di ka dapat tumigil. Marami kang magagawa para makahanap ng wastong pagdidiyeta para sa‘yo at kumuha ng leksyon sa mga nagawang pagkakamali sa nakaraan at matuto dito. Maaari ka pang maging modelo para sa mga kaibigan at kapamilya na gusto ring magdiyeta. Ang iyong suporta sa kanila para magtagumpay ay magiging kumpyansa mo rin na magtatagumpay.

Magbasa sa susunod na kabanata…