Search

Altapresyon o Highblood

Altapresyon o Highblood

Mga dahilan at paraan upang ito ay maiwasan

Ang altapresyon (hypertension) o maskilala sa tawag na highblood ay ang pagtaas ng presyon dahil sa paghina ng pagdaloy ng dugo sa mga ugat. Ang paghina ng pagdaloy ng dugo sa mga ugat ay siyang dahilan kung bakit tumataas ang presyon sa parti ng katawaan kung saan namumoo ang dugo, ito ay nagiging sanhi ng pagkapagud ng puso-pinipilit ng puso na mapabilis ang daloy ng dugo kaya lalakasan niya ang pagtulak ng dugo upang dumaloy sa mga ugat-ito ang tinatawag na systolic pressure ang numerong nasa taas kapagnagpapatingin ng “Blood Pressure” habang ang numerong nasa baba naman ang tumotukoy kung gaano kalakas ang pagrelaks ng puso upang kumoha ng dugo. Upang maiwasan ang altapresyon kinakailangangsundi ang mga payong ito.

Asin (sodium chloride)

Iwasan ang pagkain ng sobra-sobrang asin, ang asin ay mayroong sodium, na siyang humihila sa tubig papunta sa isang parti ng katawan, mahihirapan ang pusong paikotin ang dugo kapag ngyari ito, kapag sobra ang pressure at umabot sa 140/80 saka ito matatawag na highblood.

Potassium

Ang potassium ay kabaliktaran ng sodium, kapag mataas ang potassium bumababa ang pressure sa mga ugat. Ang potassium ay makukuha sa pagkain ng prutas at gulay, ang pinakakilalang prutas na mataas nito ay ang saging. Ang pagkain ng pagkaing may potassium ay makakatulong upang mabawasan ang pressure sa katawan, ang taong may highblood ay maaring kumain ng mga pagkaing mataas sa potassium upang ito ay labanan.

Katabaan

Ang sobrang katabaan ay maaring magdulot ng highblood, ito ay marahil sa pressure ng mabigat na katawan sa mga ugat sa luob nito. Lubos na makakatulong ang pagbabawas ng timbang. Upang maiwasan ang altapresyon, panatilihing nasa normal ang iyong timbang.

Paninigarilyo

Ang nicotine sa sigarilyo ay maaring magdulot ng altapresyon, pinipihit ng nicotine ang mga ugat kaya mas lalong hihina ang pagdaloy ng dugo dito.  Iwasan at kung maari ay itigil ang paninigarilyo upang maiwasan ang paninikip ng mga ugat at malunasan ang altapresyon.

Ehersisyo

Ang pag-eehersisyo ay makakatulong upang masanay ang puso sa mabilisang gawain, makakatulong din ito upang mapabilis ang daloy ng dugo sa mga ugat. kung katawan ay sanay sa pag-eehersisyo, ang puso rin ay masasanay sa mabilisang pagtibok ng hindi nakakadama ng pagod.

Emosyon

Ang sobrang galit at sobrang pagkagulat ay maaring magdulot ng altapresyon  kung kaya kung meron na kayong altapresyon, iwasan ang sobra-sobrang emosyon. Kapag may problema, ipikit ang mga mata, huminga ng malalim at mgbilang hagang dalawangpo, sa pamamagitan nito magkakaruon kayo ng panahon upang marelaks ang puso at ang isip, mas mapapadali ang pag resulba ng problem kung kayo ay mahinahon at hindi nagpapadala sa bugso ng emosyon.

Genes

Kung may isa sa mga magulang ninyo ang may altapresyon, may malaking posibilidad na manahin ninyo ito kaya habang maaga pa, sundi ang mga naunang payo.

Pakatandaan, ang kalusogan ay kamanan kaya dapat itong pangalagaan, kumain ng masustansyang pagkain, iwasan ang bisyo tulad ng druga, paginum at paninigarilyo, mag-ehersisyo at huwag kalilimotang mgpahinga at magsaya kasama ang pamilya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga payong ito, masisiguro ninyong inyo naalagaan at napahalagahan ang katawan at buhay ninyo.

Gaano kapakipakinabang ang artikulong ito?

Altapresyon o Highblood
3.7 (73.33%) 3 votes

Greenlife Slimming Capsules

Number One Dietary Suplement In United Kingdom - It Really Works 1 Capsule is equal to 3 Hours of Jogging! Green Life Ingredient Kelp Garcinia Green Tea Yerba Mate Vitamin B6 Product Highlights Provides Antioxidant Support contains beneficial flavanoids, Natural Phytochecmicals and EGCG Helps Lose weight and burn fats faster.

Get it now!

KATULAD NA MGA ARTIKULO