Bakit Hindi Dapat Madaliin ang Pagbabawas ng Timbang?

Maraming matatabang tao ang naghahanap ng mga mapaghimalang pamamaraan sa isang mabilis na pagpapapayat. Ito ay ganap na nauunawaan dahil nais mong pumayat NGAYON na, at hindi sa mga susunod pang mga buwan. Subalit, may mga kaso ng hindi pagsang-ayon pag-sasagawa ng mabilis na pwersahang pagpapapayat. Habang nagiging daan ito sa iyo upang maabot ang iyong mga layunin sa  loob…

magbasa