Search

Pagkaing maaring magdulot ng cancer

Pagkaing maaring magdulot ng cancer
Upang maiwasan ang sakit tulad ng cancer at mapanatiling malusog ang katawan kinakailangan nating malaman ang mga pagkaing may masamang epekto at maaring magdulot nito, ito ay ang mga pagkaing may nitrosamine at benzo pyrene. Ang nitrosamine ay matatagpuan sa mga pagkaing may preserbatibo tulad tocino at dilata. Ito ay ginagamit upang hindi agad masira ang pagkain ngunit ang sobrang... magbasa